Maak van Uw kind een waterrat

I . Zwem met Uw kind in 10 dagen.
In het waterrijke deel van Nederland is zwemmen van levensbelang! Maar ouders van jonge kinderen weten wat dat betekent: soms jarenlang hun kinderen heen en weer zeulen van en naar het zwembad voor het behalen van duurbetaalde diploma’s. Je hebt geen keuze want de kans op verdrinking is geen alternatief. Maar kan het ook anders?.
Ik leerde mijzelf zwemmen in een boerenwetering. Laten we maar zeggen een primitieve schoolslag met een beetje op en neer bewegen van de benen. Pas jaren later kreeg ik via schoolzwemmen mijn diploma’s, maar toen kon ik al jaren niet meer verdrinken en had grote pret aan de waterkant met vriendjes.
Mijn zoon en mijn kleinzoon heb ik ieder rond hun vijfde thuis wat instructies gegeven en vervolgens zes dagen achtereen meegenomen naar het zwembad: daarna sprongen zij van de hoge duikplank en schoten zij als een raket door het water.  Ook zij haalden pas jaren later de officiële zwemdiploma’s .
Wie dit ongeloofwaardig vindt mag hier ophouden met lezen. Voor diegenen die nieuwsgierig zijn geworden volgt hier een schets van de methode.

II. De onderliggende gedachte.
Bij zwemlessen voor jonge kinderen wordt over het algemeen nogal krampachtig ernaar gestreefd dat zij hun – op die leeftijd verhoudingsgewijs grote en zware – hoofdje boven water houden. Echter, het soortelijk gewicht van het menselijk lichaam is vrijwel gelijk aan dat van water. Als iemand in het water terecht komt, zeker als hij nog wat lucht in zijn longen heeft, zal hij als hij helemaal niet beweegt vanzelf met zijn kruintje net boven het water uitsteken (dus neus en mond zitten wel onder water) Zie afbeelding 1.

Als je niet stil blijft hangen aan de oppervlakte maar alleen een beetje met je armen heen en weer beweegt (het maakt niet uit hoe, als je ze maar onder water houdt), wordt de hoeveelheid water die het lichaam door zijn volume verplaatst kunstmatig vergroot en drijft je lichaam iets omhoog. Resultaat: je mond en neus komen boven water en je haalt adem.

III Watervrij maken en ademhalingsoefening (thuis)
N.B. Oefen geen druk uit, het moet vanzelf gaan, dat geldt voor alle oefeningen.
Dag 1 en 2. Vraag het kind of het zijn adem vier seconden kan inhouden (tel vier seconden voor om te laten horen hoe lang dat duurt). Zegt het kind ja, laat het dan voordoen. Lukt het niet direct, herhaal deze oefening dan met minder seconden net zo lang tot de vier seconden gehaald worden.
Vervolgens mag het kind laten zien dat hij dit ook kan als hij met zijn gezicht boven een wastafel vol met water (of een ander met water gevuld voorwerp) hangt en zelf zijn neus en mond ondergedompeld houdt. Tik hem zachtjes op de arm om de tellen bij te houden. Oefen dit net zo lang tot het kind dit probleemloos kan. Dit duurt meestal niet meer dan een of twee dagen.
Dag 3 en 4. Verhoog het aantal seconden van deze oefening langzaam tot 10 als het kind aangeeft dit wel te kunnen. Dit neemt de volgende twee dagen in beslag. In deze periode kun je het kind ook vertrouwd maken met afbeelding 1. Leg daarbij uit wat er gebeurt als iemand in het water valt en helemaal niets doet, en wat er gebeurt als je een beetje onder water beweegt met je armen (steek je ze boven water dan zak je weg, zie afbeelding 2).

IV Het water in

Dag 5 en 6. Koop kaartjes voor het zwembad en leg zo nodig de zwembadmedewerker uit dat je het kind onder jouw directe hoede watervrij wil maken in het ondiepe gedeelte.
Het kind moet op de kant staan en naar jou kijken. Jij springt eerst in het diepe gedeelte van het zwembad en doet niets. Je komt met je kruintje net boven water drijven. Je klimt op de kant en vraagt of hij het goed gezien heeft. Dit herhaal je enkele keren. Daarna vraag je of hij het aandurft om dat ook te doen als jij hem belooft dat hij na een paar tellen door zijn ouder uit het water gevist zal worden. Maak er een spelletje van. Als het kind de ouder onvoorwaardelijk vertrouwt (op die leeftijd zal dat wel lukken) zal het kind hierop ingaan. Nu ga je in het ondiepe gedeelte in het water staan bij de kant zegt dat hij vlak bij je in het water moet springen. Als het kind geen zin heeft dan begin je opnieuw met voordoen in het diepe.
Laat het kind vlak naast je in het ondiepe deel in het water springen en vis het er onmiddellijk weer uit. Voer het aantal seconden op voordat je het kind uit het water vist maar vertel dat eerst goed aan het kind en doe het alleen als het kind het goed begrijpt en ook wil en kan.
Als dit goed gaat en het kind zo’n 10 seconden onder water blijft hangen voordat je hem eruit vist, is het tijd voor de volgende fase. Vertel nog eens precies wat er gebeurt als je stil hangt in het water en wat er gebeurt als je met je armen gaat bewegen, spring vervolgens in het diepe en laat dit een aantal keren zien totdat het kind het goed begrijpt en je de indruk hebt dat het kind dit ook wel eens wil proberen. Leg daarbij uit dat je op het moment dat je mond boven water komt, gewoon kunt ademhalen en dat je telkens als je daarna weer even met je armen beweegt, je opnieuw adem kunt halen. Daarna mag het kind naast je springen, even blijven drijven en pas daarna met de armen bewegen zodat de mond boven water komt en hij kan ademen. Dan haal je hem er uit.  Herhaal dit en voer langzaam het aantal seconden op dat hij drijft met het gezicht in het water (maximaal tien seconden) en daarna op en neer dobbert en af en toe adem haalt.
Dag 7 tot en met 10. Maak er een spel van dat het kind steeds verder van je af in het water springt en dan mag proberen met een primitieve zwemslag (iets als schoolslag of “hondjes” waarbij de benen op en neer worden bewogen, als de armen maar onder water blijven) naar je toe te zwemmen. Laat het kind niet krampachtig proberen het hoofd daarbij steeds boven water te houden maar alleen als het adem wil halen. Het kind gaat nu al steeds soepeler door het water.

Als dat helemaal naar je zin is, herhaal dan de oefeningen van het in het water springen en “zwemmen” door hem van de lage duikplank te laten springen en tenslotte ook bij de hoge duikplank, waarbij je zelf vlakbij “stand-by” zwemt. De badmeester zal wel waarderen als je hem dit even van tevoren vertelt.
In tien dagen vanaf het begin schiet het kind met een onorthodoxe zwemstijl als een raket door het water, weliswaar meer onder water dan boven water maar dat is nu net waar het om draait.
V. Slotopmerking: Het gaat hier puur om een anti-verdrinkingsoefening op een leeftijd dat verdrinking de grootste doodsoorzaak voor kinderen is. Dit is geen vervanging van keurige zwemlessen met alles erop en eraan. Dat komt later.

Harry G. Hermans, Naarden 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *