xtconcentratorinfo

 

XTconcentrator.com BV io.

Graaf Willem de Oudelaan 37     T.(0031)(0)3569524943

1412AN Naarden                             een oud-rechter, die al 45 jaar lang bij wijze van hobby bezig is geweest met verschillende proefjes en experimenten, is samen met zijn vrouw en met behulp van een door hem ontworpen apparaat, op een een oud geheim gestuit, een mysterieuze kracht die de wetenschap een beetje op zijn kop zet. Het apparaat is een rechthoekige metalen box van plm. 11 cm groot, en werkt zonder batterijen. De positie moet wel uitgetest worden. De box, de xtconcentrator, moet – naar het (magnetische) Noorden gericht – onder het bed worden geplaatst. Bij overgevoeligheid kan de box o.a. verplaatst worden naar het voeteneinde of weggedraaid van het Noorden.

Wat doet het apparaat? Slechte slapers gaan meestal snel beter slapen, anderen gaan meer dromen. Het lange termijneffect is echter totaal verbijsterend. Binnen twee jaar – maar vaak al veel eerder –  beginnen de hoofdharen  dikker en glanzender te worden. Oudere proefpersonen raken soms niet alleen – uiterst langzaam weliswaar –  hun grijze haren kwijt, maar hun haren krijgen ook – wederom uiterst langzaam  –  hun jeugdkleur terug. Ouderen krijgen  voorts een gladdere huid en worden vitaler. Deze regeneratieve functie werkt bij alle biologisch materiaal, dus ook bij dieren en planten, maar de aard en sterkte van de werking verschilt per persoon en per object. Gebruik voor kinderen wordt ontraden. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de veronderstelling dat de xtconcentrator geschikt is om ziektes te voorkomen of te genezen.

Wetenschappelijke onderbouwing. Er is contact geweest met vooraanstaande hoogleraren, onder meer met het verzoek om steun zoals het begeleiden van experimenten. De reacties zijn negatief. Een groep van rond de 40 personen , waaronder enkele natuurwetenschappers, is echter bereid gevonden aan een testproject mee te werken. Het testtraject, dat aanving in de loop van 2017, loopt tot tot eind 2020..

Bijverschijnselen: De meeste gebruikers ondervinden dehydratie. Daarom is het verstandig om per dag veel extra, zeker drie glazen water extra te drinken. Verder ging In één geval de proefpersoon (veel) slechter slapen en moest de box verwijderd worden. Dat moet ook in een periode dat de tester lijdt aan hardnekkige bacteriële infectie zoals darmstoornis, wondinfectie, langer durende neusverkoudheid (niet viraal).

Critische afstand:  Gebruikers van het apparaat moeten zich realiseren dat anderen soms zonder het te weten (en willen) het effect van een goed geplaatste xtconcentrator kunnen ondergaan. Werking is zelfs geconstateerd in een belendende kamer achter een tussenmuur op een horizontale afstand van 6.35 m van de box (denk aan kinderen en dieren).

Disclaimer: De box bevat alleen RVS en gegalvaniseerd ijzer. Er is geen enkele grond ,  laat staan ​​een wetenschappelijke onderbouwing, om te veronderstellen dat dit  metalen doosje risico’s voor de gezondheid zou kunnen opleveren. Xtconcentrator.com BV io is echter een kleine starter en geen farmaceutisch bedrijf met een miljardenbudget. Als voorwaarde bij verkoop en gebruik geldt dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor mogelijke gevolgen.

Planning: Als de testresultaten positief blijven zal in 2021 een – vooralsnog bescheiden – aantal boxen voor het publiek ter beschikking komen. Tot dan wordt een aantal testmodellen tegen kostprijs ter beschikking gesteld.

Voor meer achtergrondinfo: www.xtconcentrator.com/